(+994 12) 493 30 77

Azərbaycan diasporu

Prezident Kitabxanasının əməkdaşlarının hazırladığı “Azərbaycan diasporu” elektron layihə istifadəçilərə təqdim edilir.
İstifadəçilərə təqdim edilən “Azərbaycan diasporu” elektron kitabxana 7 fəsildən və 19 bölmədən ibarətdir. Bu bölmələrdə Azərbaycan diasporunun təşəkkül və formalaşmasına səbəb olan amillər, hazırkı diaspor quruculuğu geniş təhlil edilərək istifadəçilərə çatdırılır.
Elektron kitabxanada Azərbaycan diasporu ilə bağlı 1500-dən artıq kitab və məqalənin elektron versiyaları yerləşdirilib. “Biblioqrafiya” bölməsində Azərbaycan, rus və ingilis dillərində 129 kitabın, 18 avtoreferatın və 2851 məqalənin biblioqrafik təsviri verilmişdir.
Соотечественники
 • Мамедов Рамин Гусейн оглы
 • Зия-Нурлан
 • 2009
Azərbaycan diaspor təşkilatları üçün sənədlər və məlumatlar toplusu: I kitab
 • Şirvannəşr
 • 2008
Azərbaycanın xarici siyasəti: II hissə: Dövlətlərarası münasibətlər və Azərbaycan: aprel 1920 - oktyabr 1991-ci illər
 • Musa İsmayıl
 • Bakı Universiteti nəşriyyatı
 • 2008
Azərbaycanlılar: etnik-siyasi tarixə ümumi baxış
 • Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu
 • Aspoliqraf
 • 2008
Bitməyən sevda...
 • Gürçam Bülent
 • Nurlan
 • 2008
Dünya azərbaycanlılarının II qurultayından keçən dövr ərzində diaspor quruculuğu sahəsində görülmüş işlərlə bağlı məlumat
 • \"AM 965\" MMC
 • 2008
Heydər Əliyev və milli mübarizə tariximiz
 • Sərdarov Zakir Həsən oğlu
 • Çinar-Çap
 • 2008
Moskvada Azərbaycan dünyası
 • Əlisa Süleyman
 • 2008
Азербайджанский мир Москвы
 • Сулейманов Сулейман Алиса оглы
 • 2008
Быть "арабом" во Франции
 • Деминцева Екатерина
 • Новое литературное обозрение
 • 2008
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.