(+994 12) 493 30 77

Azərbaycan və İslam dünyası

Bu elektron resursun hazırlanmasında əsas məqsəd müsəlman aləminin birliyini möhkəmləndirmək, İslamın sülh və mədəniyyət dini olmasını nümayiş etdirməkdən ibarət olmuşdur. 
Hələlik Azərbaycan dilində hazırlanan elektron resurs əsasən 12 əsas bölmədən ibarətdir. Resursda ilk öncə Azərbaycan haqqında qısa məlumat verilmişdir. “İslam” bölməsində onun mahiyyəti, “Qurani-Kərim” haqqında müfəssəl şərhlər verilmiş, İslam həmrəyliyinin mahiyyəti və onu zəruri edən faktorlar haqqında söhbət açılmışdır. 
Eyni zamanada resursda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT), İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı  (ICESCO), İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (ECO) və İslam Həmrəylik Oyunları (İslamiada) haqqında geniş məlumat əldə etmək olar. 
“E-Resurslar” bölməsində Azərbaycan və rus dillərində İslama aid kitabların elektron versiyaları, Azərbaycan, ingilis və rus dillərində məqalələrin elektron mətnləri yerləşdirilmişdir.

Son Peyğəmbər
 • Məhəmməd Əsəd bəy
 • Nurlan
 • 2005
Xoşməramlı səfir: I kitab
 • Şəms
 • 2005
Азербайджан в международных культурных связях: 1946-1990 гг.
 • Гасымлы Муса Джафар оглы
 • Артануджи
 • 2005
Azərbaycançılıq, elmi-dini maarifçilik, mənəvi özünüdərk nümunəsi
 • Babayev Xanəli Babəli oğlu
 • Borçalı NPM
 • 2004
Heydər Əliyev və azərbaycançılıq məfkurəsi
 • Azərbaycan Universiteti
 • 2002
Azərbaycan Respublikası Məscidlərinin Ensiklopediyası
 • Beynəlxalq Əlhuda
 • 2001
Dinimiz xalqımızın milli-mənəvi sərvətidir
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Əbilov, Zeynalov və oğulları
 • 1999
Мечети и церкви старого Баку: Ч. 1-2
 • Паша-заде Энвер Мансур оглы
 • Элм
 • 1997
Арабские источники о тюрках раннее средневековье
 • Асадов Ферда Магеррам оглы
 • Элм
 • 1993
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.