(+994 12) 493 30 77

Mir Cəlal

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanasında Azərbaycanın görkəmli yazıçı və ədəbiyyatşünas alimı Mir Cəlal Paşayevin həyat və yaradıcılığından bəhs edən “Mir Cəlal” adlı yeni elektron nəşr hazırlanmışdır.
Elektron nəşr Mir Cəlal Paşayevin həyat və fəaliyyətinin mühüm məqamlarını özündə əks etdirməklə yanaşı, onun elmi və ədəbi irsinin, tərcümələrinin, haqqında yazılan kitab və məqalələrin elektron versiyalarını və biblioqrafiyasını da özündə əks etdirir.
Elektron nəşri mütəmadi olaraq yenilənir.
Füzuli sənətkarlığı
 • Mir Cəlal
 • Çaşıoğlu
 • 2018
Mir Cəlal (Paşayev Mir Cəlal əli oğlu): biblioqrafiya
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2018
Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri: I cild
 • Hüseynova Həcər
 • ADPU nəşriyyatı
 • 2018
Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri: II cild
 • Hüseynova Həcər
 • ADPU nəşriyyatı
 • 2018
Mir Cəlalın milli idealları
 • Cəfərov Nizami Qulu oğlu
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2018
Publisistika: 1926-1977
 • Mir Cəlal
 • Zərdabi-Nəşr
 • 2018
Ədəbi etüdlər
 • Babayev Baba Maqsud oğlu
 • Avropa nəşriyyatı
 • 2018
Ədəbi tənqid: 1931-1974
 • Mir Cəlal
 • Zərdabi-Nəşr
 • 2018
Mirzə Ələkbər Sabirin sənət dünyası
 • Mir Cəlal
 • Elm və təhsil
 • 2017
Azərbaycançılıq və vətənpərvərlik məfkurəsi
 • Mirzəzadə Reyhan
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2016
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.