(+994 12) 493 30 77

Mir Cəlal

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanasında Azərbaycanın görkəmli yazıçı və ədəbiyyatşünas alimı Mir Cəlal Paşayevin həyat və yaradıcılığından bəhs edən “Mir Cəlal” adlı yeni elektron nəşr hazırlanmışdır.
Elektron nəşr Mir Cəlal Paşayevin həyat və fəaliyyətinin mühüm məqamlarını özündə əks etdirməklə yanaşı, onun elmi və ədəbi irsinin, tərcümələrinin, haqqında yazılan kitab və məqalələrin elektron versiyalarını və biblioqrafiyasını da özündə əks etdirir.
Elektron nəşri mütəmadi olaraq yenilənir.
Ədəbiyyatşünaslığın əsasları
 • Mir Cəlal, Xəlilov Pənah
 • Maarif
 • 1988
XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı
 • Mir Cəlal, Hüseynov Firidun
 • Maarif
 • 1982
C. Məmmədquluzadə realizmi haqqında
 • Mir Cəlal
 • 1966
İnsanlıq fəlsəfəsi
 • Mir Cəlal
 • Azərnəşr
 • 1961
Yolumuz hayanadır
 • Mir Cəlal
 • Uşaqgəncnəşr
 • 1957
Yuxu və külək
 • Mir Cəlal
 • Uşaqgəncnəşr
 • 1956
Sadə hekayələr
 • Mir Cəlal
 • Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı
 • 1955
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.