(+994 12) 493 30 77

Müstəqil Azərbaycan

Prezident Kitabxanasının əməkdaşlarının hazırladıqları 8 fəsildən ibarət “Müstəqil Azərbaycan” elektron resursun ilk 3 fəsli dövlətçilik tariximizi, dövlət müstəqilliyinin qorunması, möhkəmləndirilməsi və dünya birliyinə inteqrasiyası sahəsində görülən işləri, demokratik və hüququ dövlət quruculuğu, sosial-iqtisadi sahədə həyata keçirilən islahatlar nəticəsində qazanılan uğurları özündə əks etdirir. Elektron resursa dövlətçilik atributlarının bərpası və dövlət quruluşunun əsaslarına dair sənədlər toplanılmışdır. İstifadəçilərə, həmçinin Kitabxananın əməkdaşları tərəfindən hazırlanan müstəqilliyə qədərki dövrdə və müstəqillik illərində baş verən mühüm hadisələrin xronologiyası təqdim edilir.
“Elektron resurslar” fəsli dövlət quruculuğunun müxtəlif sahələrini özündə əks etdirən kitabların və məqalələrin elektron versiyalarını özündə əks etdirir. “Biblioqrafiya” fəslində istifadəçilərə kitabxananın fonduna daxil olan və müstəqil Azərbaycanın həyatının mühüm sahələrini əhatə edən kitabların, qəzet və jurnal məqalələrinin və avtoreferatların biblioqrafiyası təqdim edilir. “Fotoqalereya” bölməsi müstəqil Azərbaycanın keçdiyi tarixi yolun fotoxronikasını özündə əks etdirir.
İlham Əliyev və zəfər tariximizin şanlı səhifələri
 • Hüseynova İradə Mehtiqulu qızı
 • Füyuzat
 • 2021
İnkişaf - məqsədimizdir: yüz altıncı kitab: sentyabr 2020-oktyabr 2020
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2021
İnkişaf - məqsədimizdir: yüz doqquzuncu kitab: dekabr 2020-fevral 2021
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2021
İnkişaf - məqsədimizdir: yüz on birinci kitab: mart 2021-may 2021
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2021
İnkişaf - məqsədimizdir: yüz on dördüncü kitab: avqust 2021-oktyabr 2021
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2021
İnkişaf - məqsədimizdir: yüz on ikinci kitab: may 2021-iyun 2021
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2021
İnkişaf - məqsədimizdir: yüz on üçüncü kitab: iyun 2021-avqust 2021
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2021
İnkişaf - məqsədimizdir: yüz onuncu kitab: fevral 2021-mart 2021
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2021
İnkişaf - məqsədimizdir: yüz səkkizinci kitab: noyabr 2020-dekabr 2020
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2021
İnkişaf - məqsədimizdir: yüz yeddinci kitab: oktyabr 2020-noyabr 2020
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2021
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.