(+994 12) 493 30 77

Müstəqil Azərbaycan

Prezident Kitabxanasının əməkdaşlarının hazırladıqları 8 fəsildən ibarət “Müstəqil Azərbaycan” elektron resursun ilk 3 fəsli dövlətçilik tariximizi, dövlət müstəqilliyinin qorunması, möhkəmləndirilməsi və dünya birliyinə inteqrasiyası sahəsində görülən işləri, demokratik və hüququ dövlət quruculuğu, sosial-iqtisadi sahədə həyata keçirilən islahatlar nəticəsində qazanılan uğurları özündə əks etdirir. Elektron resursa dövlətçilik atributlarının bərpası və dövlət quruluşunun əsaslarına dair sənədlər toplanılmışdır. İstifadəçilərə, həmçinin Kitabxananın əməkdaşları tərəfindən hazırlanan müstəqilliyə qədərki dövrdə və müstəqillik illərində baş verən mühüm hadisələrin xronologiyası təqdim edilir.
“Elektron resurslar” fəsli dövlət quruculuğunun müxtəlif sahələrini özündə əks etdirən kitabların və məqalələrin elektron versiyalarını özündə əks etdirir. “Biblioqrafiya” fəslində istifadəçilərə kitabxananın fonduna daxil olan və müstəqil Azərbaycanın həyatının mühüm sahələrini əhatə edən kitabların, qəzet və jurnal məqalələrinin və avtoreferatların biblioqrafiyası təqdim edilir. “Fotoqalereya” bölməsi müstəqil Azərbaycanın keçdiyi tarixi yolun fotoxronikasını özündə əks etdirir.
İnkişaf - məqsədimizdir: yüzüncü kitab: yanvar 2020-fevral 2020
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2020
"Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi" fənninin proqramı
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2019
Azərbaycan Ordusunun tarixi: V cild: 1991-2017
 • Süleymanov Mehman Sirac oğlu
 • Maarif
 • 2019
Azərbaycan tarixi: ən qədim dövrlərdən zəmanəmizədək
 • Nuriyeva İradə Tofiq qızı
 • Elm və təhsil
 • 2019
Azərbaycançılıq ideologiyası: ənənə və müasirlik
 • Elm və təhsil
 • 2019
Heydər Əliyev - milli-siyasi elitamızın zirvəsi
 • Abdullayev Vaqif İdris oğlu
 • Təhsil NPM
 • 2019
İnkişaf - məqsədimizdir: doxsan altıncı kitab: avqust 2019-oktyabr 2019
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2019
İnkişaf - məqsədimizdir: doxsan beşinci kitab: may 2019-avqust 2019
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2019
İnkişaf - məqsədimizdir: doxsan birinci kitab: noyabr 2018-yanvar 2019
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2019
İnkişaf - məqsədimizdir: doxsan dördüncü kitab: mart 2019-may 2019
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2019
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.