(+994 12) 493 30 77

Müstəqil Azərbaycan

“Müstəqil Azərbaycan” elektron resursu dövlətçilik tariximizi, dövlət müstəqilliyinin qorunması, möhkəmləndirilməsi və dünya birliyinə inteqrasiyası sahəsində görülən işləri, demokratik və hüquqi dövlət quruculuğu, sosial-iqtisadi sahədə həyata keçirilən islahatlar nəticəsində qazanılan uğurları özündə əks etdirir. Resursda dövlətçilik atributlarının bərpası və dövlət quruluşunun əsaslarına dair sənədlər toplanılmışdır. İstifadəçilərə həmçinin müstəqilliyə qədərki dövrdə və müstəqillik illərində baş verən mühüm hadisələrin xronologiyası təqdim edilir.
“Elektron resurslar” bölməsində dövlət quruculuğunun müxtəlif sahələrinə dair kitabların və məqalələrin elektron versiyaları toplanmışdır. “Biblioqrafiya” bölməsində istifadəçilərə müstəqil Azərbaycan dövlətinin həyatının mühüm sahələrini əhatə edən kitabların, qəzet və jurnal məqalələrinin və avtoreferatların biblioqrafiyası təqdim edilir. “Fotoqalereya” bölməsi xalqımızın keçdiyi tarixi yolun fotoxronikasını özündə əks etdirir.

İnkişaf - məqsədimizdir: doxsan dördüncü kitab: mart 2019-may 2019
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2019
İnkişaf - məqsədimizdir: doxsan ikinci kitab: yanvar 2019-fevral 2019
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2019
İnkişaf - məqsədimizdir: doxsan üçüncü kitab: fevral 2019-mart 2019
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2019
İnkişaf - məqsədimizdir: doxsan yeddinci kitab: oktyabr 2019-noyabr 2019
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2019
İnkişaf - məqsədimizdir: doxsanıncı kitab: oktyabr 2018-noyabr 2018
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2019
İnkişaf - məqsədimizdir: səksən altıncı kitab: mart 2018-may 2018
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2019
İnkişaf - məqsədimizdir: səksən beşinci kitab: yanvar 2018-mart 2018
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2019
İnkişaf - məqsədimizdir: səksən birinci kitab: iyun 2017-avqust 2017
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2019
İnkişaf - məqsədimizdir: səksən doqquzuncu kitab: avqust 2018-oktyabr 2018
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2019
İnkişaf - məqsədimizdir: səksən dördüncü kitab: noyabr 2017-yanvar 2018
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2019
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.