(+994 12) 493 30 77

Azərbaycan-UNESCO əlaqələri

Prezident Kitabxanasının əməkdaşları tərəfindən hazırlanmış “Azərbaycan–UNESCO əlaqələri” elektron layihəsi 6 əsas bölmədən və 46 yarımbölmədən ibarətdir. İnternet istifadəçilərinə təqdim edilən bu layihə 2 versiyada – Azərbaycan və ingilis dillərindədir. İstifadəçilər layihədə UNESCO haqqında və Azərbaycan – UNESCO əlaqələrinə dair ətraflı məlumat ala bilərlər. Layihə vasitəsilə istifadəçilərə bu mövzuda 100-dək kitabın elektron variantını özündə əks etdirən elektron kitabxana da təqdim edilir.

Şəki xanlarının sarayı
 • Salamzadə Əbdulvahab Rəhim oğlu
 • Elm
 • 1986
Ковры и ковровые изделия
 • Внешторгиздат
 • 1986
Памятники Гобустана
 • Мурадова Фируза Мамедрза кызы
 • Элм
 • 1986
Şəfalı palçıqlar
 • Əfəndiyeva Fəridə Məmməd qızı
 • Azərnəşr
 • 1984
Əcəmi Əbubəkr oğlu və Naxçıvan memarlıq abidələri
 • Salamzadə Əbdulvahab Rəhim oğlu
 • İşıq
 • 1976
Гобустан: наскальные изображения
 • Элм
 • 1973
Ковровое искусство Азербайджана
 • Абдуллаева Наджиба Абдулла кызы
 • Элм
 • 1971
Köhnə Bakı
 • Rzaquliyev Ələkbər
 • Azərnəşr
 • 1970
Palçıq vulkanları
 • Rəhmanov Rahid Ramiz oğlu
 • Azərneftnəşr
 • 1960
Bakının memarlıq abidələri
 • Azərbaycan SSR EA
 • 1955
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.