(+994 12) 493 30 77

Azerbaijan – UNESCO Relations

E-project entitled "Azerbaijan - UNESCO Relations" prepared by the Presidential Library staff consists of 6 main sections and 46 sub-sections. The project, presented to the internet users, is available in two versions – in Azerbaijani and English languages. The users are allowed to retrieve detailed information about UNESCO and Azerbaijan - UNESCO relations. Through the project, an E-library covering the E-version of up to 100 books about the topic is offered to the users as well.
Памятники Гобустана
 • Мурадова Фируза Мамедрза кызы
 • Элм
 • 1986
Şəfalı palçıqlar
 • Əfəndiyeva Fəridə Məmməd qızı
 • Azərnəşr
 • 1984
Əcəmi Əbubəkr oğlu və Naxçıvan memarlıq abidələri
 • Salamzadə Əbdulvahab Rəhim oğlu
 • İşıq
 • 1976
Гобустан: наскальные изображения
 • Элм
 • 1973
Ковровое искусство Азербайджана
 • Абдуллаева Наджиба Абдулла кызы
 • Элм
 • 1971
Köhnə Bakı
 • Rzaquliyev Ələkbər
 • Azərnəşr
 • 1970
Palçıq vulkanları
 • Rəhmanov Rahid Ramiz oğlu
 • Azərneftnəşr
 • 1960
Bakının memarlıq abidələri
 • Azərbaycan SSR EA
 • 1955
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.