(+994 12) 493 30 77

Azərbaycan Respublikasının yeraltı suları, ehtiyatlarından istifadə və geoekoloji problemləri

Title:
Azərbaycan Respublikasının yeraltı suları, ehtiyatlarından istifadə və geoekoloji problemləri
Author:
Əliyev Firdovsi Şamil oğlu
Publishing house:
Çaşıoğlu
Place of publication:
Bakı
Publication date:
2000
Page:
326
Category:
Ecology
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.