(+994 12) 493 30 77

Əmircan (Xilə) şəcərələri

Title:
Əmircan (Xilə) şəcərələri
Author:
Bünyatova Fəridə Kərim qızı
Publishing house:
Tuna
Place of publication:
Bakı
Publication date:
2012
Page:
512
Category:
Ethnography
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.