(+994 12) 493 30 77

Azәrbaycan nәsr janrlarının tәşәkkül vә formalaşma prosesi: XX әsrin әvvәllәrinә qәdәr

Title:
Azәrbaycan nәsr janrlarının tәşәkkül vә formalaşma prosesi: XX әsrin әvvәllәrinә qәdәr
Author:
Şərifova Salidə Şəmməd qızı
Publishing house:
Elm
Place of publication:
Bakı
Publication date:
2005
ISBN:
5-8066-1737-8
Page:
240
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.