(+994 12) 493 30 77

Ərzaq malları əmtəəşünaslığının nəzəri əsasları

Title:
Ərzaq malları əmtəəşünaslığının nəzəri əsasları
Author:
Musayev Nizami Хıdır oğlu
Publishing house:
Çaşıoğlu
Place of publication:
Bakı
Publication date:
2003
Page:
368
Category:
Economy
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.