(+994 12) 493 30 77

Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri: I cild

Title:
Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri: I cild
Author:
Hüseynova Həcər
Publishing house:
ADPU nəşriyyatı
Place of publication:
Bakı
Publication date:
2018
Page:
430
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.