(+994 12) 493 30 77

Azәrbaycan vә ATӘT: Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsi vә Dağlıq Qarabağ problemi ümumavropa təhlükəsizliyi fonunda (kiril əlifbası ilə)

Title:
Azәrbaycan vә ATӘT: Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsi vә Dağlıq Qarabağ problemi ümumavropa təhlükəsizliyi fonunda (kiril əlifbası ilə)
Author:
Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu
Publishing house:
İşıq
Place of publication:
Bakı
Publication date:
1997
Page:
80
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.