(+994 12) 493 30 77

"44 günlük" əfsanəvi hərb tariximiz

Title:
"44 günlük" əfsanəvi hərb tariximiz
Author:
Tağıoğlu Əjdər
Publishing house:
Elm və təhsil
Place of publication:
Bakı
Publication date:
2021
ISBN:
978-9952-8395-2-4
Page:
78
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.