(+994 12) 493 30 77

Heydər Əliyev və Şərq: III kitab: Türkiyə Cümhuriyyəti

Title:
Heydər Əliyev və Şərq: III kitab: Türkiyə Cümhuriyyəti
Publishing house:
Çaşıoğlu
Place of publication:
Bakı
Publication date:
2003
Page:
471
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.