(+994 12) 493 30 77

Folklore

Qara Duman: türk tarixi və mifoloji dünyagörüşündə atlar
 • Babaoğlu Hikmət
 • Savad
 • 2020
Aзербайджанская тюркская мифология: Кн.1
 • Кафаров Рамазан Орудж
 • LAP Lambert Academic Publishing
 • 2020
Aзербайджанская тюркская мифология: Кн.2
 • Кафаров Рамазан Орудж
 • LAP Lambert Academic Publishing
 • 2020
Türk xalqları folkloru: V kitab: Qumuq folkloru
 • Elm və təhsil
 • 2020
Azərbaycan və Anadolu folklorunda təkərləmələr
 • Məmmədova Məleykə Nizami qızı
 • Elm və təhsil
 • 2019
İzahlı aşıq ədəbiyyatı sözlüyü
 • Qasımlı Məhərrəm Paşa oğlu, Allahmanlı Mahmud Qara oğlu
 • ADMİU
 • 2019
Dede Korkut: destan içre tarih
 • Kemaloğlu Muammer
 • Raf Kitabevi
 • 2019
Dərya kimi dolan könlüm
 • Ömərov Aşıq Mədət
 • Elm
 • 2019
Nağıl mövzu və obrazları bədii ədəbiyyatda
 • Məmməd Səadət
 • Təhsil
 • 2019
"Dədə Qorqud kitabı"nın şərhli oxunuşu: II kitab: 1 və 2-ci boylar üzrə
 • Hacıyev Asif
 • Elm və təhsil
 • 2019
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.