(+994 12) 493 30 77

Informatics

İnternet-jurnalistikanın formalaşmasının bəzi aspektləri
 • Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu, Valehov Cəsarət Fikrət oğlu, Mahmudov Rasim Şərif oğlu
 • İnformasiya texnologiyaları
 • 2008
İnformatika və informasiya texnologiyaları: Word XP-də laboratoriya və praktiki işlər
 • MSV NƏŞR
 • 2007
Mədəniyyət üzrə vebsaytlar üçün keyfiyyət prinsipləri: təlimat
 • Şəms
 • 2007
İnformatika və informasiya texnologiyaları: hesablama texnikasının əsasları
 • Əliyev Əmirşah Qardaşəli oğlu, Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu, Abdullayeva Səadət Faiq qızı
 • MSV NƏŞR
 • 2007
Kompüter: informasiya texnologiyalarının əsasları
 • Gündüz Osman, Əfəndiyev Qorxmaz, Rüstəmov Nazim
 • Multimedia Mərkəzi
 • 2006
İnformatika və kompüterləşmənin əsasları
 • MSV NƏŞR
 • 2006
Основы развития инфокоммуникации Азербайджана
 • Каграманзаде Абдул Гамидулла оглы
 • Элм
 • 2003
Основы менеджмента в телекоммуникации
 • Каграманзаде Абдул Гамидулла оглы
 • Изд-во Сабах
 • 2002
Прогнозирование и проектирование телекоммуникационных сетей
 • Каграманзаде Абдул Гамидулла оглы
 • Изд-во Бакинского университета
 • 1998
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.