(+994 12) 493 30 77

Politics. Political Sciences

Heydər Əliyev - Ali Sovetin sədri: I cild: Parlament iclaslarının stenoqramları: 15 iyun-16 iyul 1993-cü il
 • "Azərbaycan nəşriyyatı" MMC
 • 2023
Heydər Əliyev - Ali Sovetin sədri: II cild: Parlament iclaslarının stenoqramları: 27 iyul - 17 avqust 1993-cü il
 • "Azərbaycan nəşriyyatı" MMC
 • 2023
Heydər Əliyev - Ali Sovetin sədri: III cild: Parlament iclaslarının stenoqramları: 1-29 sentyabr 1993-cü il
 • "Azərbaycan nəşriyyatı" MMC
 • 2023
İnkişaf - məqsədimizdir: yüz iyirmi beşinci kitab: yanvar 2023-fevral 2023
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2023
İnkişaf - məqsədimizdir: yüz iyirmi altıncı kitab: fevral 2023-mart 2023
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2023
İnkişaf - məqsədimizdir: yüz iyirmi yeddinci kitab: mart 2023-may 2023
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2023
İnkişaf - məqsədimizdir: yüz iyirmi səkkizinci kitab: may 2023
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2023
İnkişaf - məqsədimizdir: yüz iyirmi doqquzuncu kitab: may 2023-iyul 2023
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2023
İnkişaf - məqsədimizdir: yüz otuzuncu kitab: iyul 2023-sentyabr 2023
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2023
İnkişaf - məqsədimizdir: yüz otuz birinci kitab: sentyabr 2023-noyabr 2023
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2023
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.