(+994 12) 493 30 77

All-Turkic written monuments

Dede Korkut Kitabı
 • 2003
Kül-Tegin: Orhun-Yenisey Yazıtları VI-VIII. yy.
 • TÜRKSOY
 • 2003
Qutadqu bilik: poema
 • Gənclik
 • 2003
Oğuznamə
 • Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB
 • 2003
Divan-ı Hikmet
 • 2003
Bilqamıs dastanı
 • Azərbaycan Ensiklopediyası NPB
 • 1999
Kitabi-Dədəm Qorqud: Əla lisani-taifeyi-oğuzan
 • Yeni Nəşrlər Evi
 • 1999
Qutadqu bilik: poema
 • Gənclik
 • 1998
Oğuznamə
 • Azərnəşr
 • 1992
Огуз-наме
 • Элм
 • 1987
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.