(+994 12) 493 30 77

Epics of Turkic peoples

Koroğlu
 • Lider nəşriyyat
 • 2005
Dünya xalqlarının mifləri və əfsanələri
 • Çaşıoğlu
 • 2004
Edigey Destanı
 • TÜRKSOY
 • 2003
Шорские сказки, легенди
 • ООО РИФ Весть
 • 2002
Короглу
 • Сада
 • 2000
Başkurt Halk Destanları
 • 2000
Başkurt Halk Destanı Ural Batır
 • Gen Matbaacılık
 • 1996
Qaqouz folkloru: seçmələr
 • Gənclik
 • 1996
Manas Destanı
 • Kamer Matbaacılık
 • 1995
Нарты: героический эпос балкарцев и карачаевцев
 • Восточная литература
 • 1994
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.