(+994 12) 493 30 77

Diplomacy of Azerbaijan

The staff of Presidential Library have prepared and presented the electronic resource “Diplomacy of Azerbaijan” to internet users in order to highlight and popularize the arduous historical path the Azerbaijani diplomacy got through. This resource is of great importance in studying and popularizing Azerbaijani statehood traditions, its specific glorious chapters, national symbols and attributes, also the history of diplomacy - the particular page of Azerbaijani statehood history.
The E-Resource dealing with the history of diplomacy of Azerbaijan consists of the “General Information” and “History of Diplomacy” chapters which include the historical path the Azerbaijani diplomacy got through from the ancient times to the present day. It keeps track of the materials and documents assigned to the historical period of ADR, the Soviet period, the period of independence and Armenia-Azerbaijan, Nagorno Karabakh conflict.
The chapter entitled “Conventions” of the E-resource contains the full texts of conventions and agreements which the Republic of Azerbaijan has joined. The E-Resources section comprise the electronic versions of books in the Azerbaijani and Russian languages and full texts of selected newspaper and journal articles.
The last chapter of the E-Resource entitled “Bibliography” includes the bibliographies of books, articles and abstracts on foreign policy, international relations and diplomacy contained in the stock of Presidential Library.

Гейдар Алиев - взгляд из России
 • Черняков Михаил Константинович, Акберов Камал Чолу оглы
 • НГТУ
 • 2023
Отец нации
 • Гулиев Ариф Джамиль оглы
 • Факт
 • 2023
Qarabağın azadlığı və zəfərə gedən yol: hüquqi-sosio-mədəni baxış
 • Qurbanov Habil Surxay oğlu
 • Apostrof-A
 • 2022
Восстановление экономики Карабаха и Восточного Зангезура
 • Алиев Тарбиз Насиб
 • Наука и знание
 • 2022
Azərbaycan Respublikasının BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə əməkdaşlığı
 • Dadaşova Ramilə Bəhlul qızı
 • ADMİU
 • 2021
Azərbaycan Respublikasının tarixi: 1991-2021: II cild: 2003-2021
 • Qasımlı Musa Cəfər oğlu
 • BDU-nun nəşriyyatı
 • 2021
Cəmiyyət, şəxsiyyət, təhsil, din
 • Məmmədov Ceyhun
 • Nurlar NPM
 • 2021
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanı Zəfərə aparan yol
 • Qanun
 • 2021
Heydər Əliyev və Çin
 • Mütərcim
 • 2021
İlham Əliyev və zəfər tariximizin şanlı səhifələri
 • Hüseynova İradə Mehtiqulu qızı
 • Füyuzat
 • 2021
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.