(+994 12) 493 30 77

Этнография

Azərbaycan etnoqrafiyası Cəfər Cabbarlı yaradıcılığında: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
 • Zahidova Həqiqət Əhmədağa qızı
 • Elm
 • 2011
Unudulmaqda olan milli-mənəvi dəyərlərimiz və gəncliyimiz
 • Vektor Nəşrlər Evi
 • 2010
Лагич: историко-этнографическое исследование
 • Ализаде Айна-ханум Алескер кызы.
 • Чашыоглы
 • 2010
Novruz bayramı ensiklopediyası
 • Şərq-Qərb
 • 2008
Ərəb müəllifləri Talış haqqında
 • Kəlbiyev Həşim Adil oğlu, Kəlbizadə Elnur Həşim oğlu
 • MBM
 • 2007
Azərbaycan etnoqrafiyası: III cild
 • Şərq-Qərb
 • 2007
Azərbaycan etnoqrafiyası: I cild
 • Şərq-Qərb
 • 2007
Şimal-Qərbi Azərbaycan: ingiloylar: I kitab: Ən qədim zamanlardan XIII əsrin ortalarınadək
 • Əliyev Şirinbəy Hacıəli oğlu
 • Təhsil
 • 2007
Azərbaycan etnoqrafiyası: II cild
 • Şərq-Qərb
 • 2007
Kəndimiz - dərdimiz: Qərbi Azərbaycan-Vedibasar mahalı-Xalisa kəndi
 • İslamoğlu Sərtib
 • Ağrıdağ
 • 2006
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.