(+994 12) 493 30 77

Политика. Политические науки

Dünya və Azərbaycan siyasətində Heydər Əliyev kursu
 • Qurbanov Sadiq Haqverdi oğlu
 • İZƏ
 • 2024
Институт Президентства Азербайджана и его роль в формировании имиджа страны
 • Ягизаров Шапи Нажмуддинович
 • JekoPrint
 • 2024
Heydər Əliyev Azərbaycanda milli qanunvericiliyin və hüquqi dövlətin yaradıcısıdır
 • Qurbanov Habil Surxay oğlu
 • 2023
A Leader Transcending Time: Heydar Aliyev’s Governance and Succession Philosophy
 • Gurbanov Sadig
 • İzə
 • 2023
Zamana Sığmayan Lider
 • Kurbanov Sadık
 • İzə
 • 2023
Milli mədəniyyət tariximiz Heydər Əliyev ideyalarında
 • Burcəliyev Anar Ərtoğrul
 • Star çap evi
 • 2023
Отец нации
 • Гулиев Ариф Джамиль оглы
 • Факт
 • 2023
Azerbaycan Çokkültürlülüğünün Jeopolitiği
 • Ülviyye Sanılı Aydın
 • Astana Yayınları
 • 2023
Heydər Əliyev - Ali Sovetin sədri: I cild: Parlament iclaslarının stenoqramları: 15 iyun-16 iyul 1993-cü il
 • "Azərbaycan nəşriyyatı" MMC
 • 2023
Heydər Əliyev - Ali Sovetin sədri: II cild: Parlament iclaslarının stenoqramları: 27 iyul - 17 avqust 1993-cü il
 • "Azərbaycan nəşriyyatı" MMC
 • 2023
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.