(+994 12) 493 30 77

Социология

Sosial ekolologiya: sosioekologiya
 • Məmmədov Qərib Şamil oğlu, Məmmədova Sara, Hüseynli Eldar
 • Radius
 • 2015
Ahıska türkləri: inanc dünyası
 • Hacılı Asif Abbas oğlu
 • Mütərcim
 • 2014
Müasir cəmiyyətdə təhsilin sosiologiyası
 • Təknur
 • 2014
Keçid dövrü cəmiyyətinin sosial stratifikasiyasında orta sinif
 • Əzimova Rəfiqə
 • Avropa nəşriyyatı
 • 2014
Həyat sosiologiyası: sosioloji və sosial-psixoloji problemlər
 • Təknur
 • 2014
"Siyasi sosiologiyanın müasir problemlərinə dair"
 • Təknur
 • 2014
Sosiologiya
 • Vahidov Fazil, Ağayev Tahir
 • Zardabi LTD MMC
 • 2013
Hüquq sosiologiyası
 • Quliyev Aqşin İsabala oğlu
 • Qanun
 • 2012
Family and Family Life in Modern Azerbaijani Village
 • Guliyeva Nargiz Malik
 • Elm
 • 2011
Социальные изменения: теоретические и методологические проблемы
 • Мамедова Саадат Давуд кызы
 • Элм
 • 2011
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.