(+994 12) 493 30 77

Туризм

Beynəlxalq turizm bazarı
 • Kasumov Rüfət Məmməd oğlu
 • İqtisad Universiteti nəşriyyatı
 • 2012
Turizmin davamlı inkişafı yerli planlaşdırma üzrə mütəxəssislər üçün vəsait
 • 2012
Azərbaycan: ekoturizm potensialı: I cild
 • Məmmədov Qərib Şamil oğlu
 • Şərq-Qərb
 • 2012
Azərbaycan: ekoturizm potensialı: II cild
 • Məmmədov Qərib Şamil oğlu
 • Şərq-Qərb
 • 2012
Beynəlxalq turizm hüququ
 • Əliyev Əmir İbrahim oğlu, Aslanov Elnur Zakir oğlu
 • NAT MMC
 • 2011
Turizm məhsulunun tərtibi texnologiyası
 • Abadov Məsim Kazım oğlu
 • Elm
 • 2011
Turizmin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 • Əlirzayev Əli Qəmbərli oğlu
 • İqtisad Universiteti nəşriyyatı
 • 2011
Ekoloji turizm
 • Əsgərov Ələmdar Tağı oglu, Bilalov Bahadur Ənvər oğlu, Gülalıyev Çingiz Gülalı oğlu
 • Adiloğlu
 • 2011
Turizmdə nəqliyyat xidmətlərinin təşkili
 • Heydərov Şahsuvar Əsgər oğlu
 • Mingəçevir Poliqrafiya Müəssisəsi MMC
 • 2011
Beynəlxalq turizmdə işlədilən termin və anlayışların izahlı lüğəti: ingiliscə-azərbaycanca
 • Rəhimov Sabir
 • CBS
 • 2011
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.