(+994 12) 493 30 77

Азербайджанская дипломатия

Сотрудники Президентской библиотеки с целью освещения сложного исторического пути, пройденного азербайджанской дипломатией, подготовили и представили интернет-пользователям электронный ресурс «Азербайджанская дипломатия». Данный ресурс имеет важное значение в изучении истории дипломатии, которая является особой страницей нашей государственности.
В главах «Общая информация» и «История дипломатии» собраны материалы и документы, посвященные основным этапам истории азербайджанской дипломатии начиная с древних времен до наших дней - периоду Азербайджанской Демократической Республики, советскому периоду, периоду независимости и урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта.
В главе «Конвенции» представлены полные тексты конвенций, соглашений и договоров, к которым присоединилась Азербайджанская Республика. В главе «Э-ресурсы» представлены электронные версии книг на азербайджанском и русском языках, хранящихся в фонде библиотеки, а также полные тексты избранных газетных и журнальных статей.
В главе электронного ресурса под названием «Библиография» представлена библиография книг, находящихся в фонде Президентской библиотеки, газетных и журнальных статей и авторефератов, посвященных внешней политике, международным отношениям и дипломатии Азербайджана.

"İctimai-siyasi təhlükəsizlik"
 • 2020
"Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi" fənninin proqramı
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2019
Azərbaycançılıq ideologiyası: ənənə və müasirlik
 • Elm və təhsil
 • 2019
Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları
 • Eyvazov Elçin Təhməz oğlu, Balabəyova Nərminə Şıxamməddin qızı
 • Elm və təhsil
 • 2019
Heydər Əliyev və Çin
 • 2019
Müasir Azərbaycan Diplomatiyasının 100 illiyi: [ərəb dilində]
 • Rəhimov Emil Rahib oğlu
 • Yaxın Şərq Mediya
 • 2019
Qurtuluşdan başlayan tərəqqi
 • Novruzov Siyavuş Dünyamalı oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2019
Xarici siyasət
 • Babaoğlu Hikmət
 • Elm
 • 2019
"BP-Azərbaycan" Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin yaranması və fəaliyyəti
 • Məsimov Abbas Xuda oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2018
Azerbaijan in the target of international crimes: legal analysis
 • Aliyev Amir
 • Nurlar NPM
 • 2018
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.