(+994 12) 493 30 77

Баку

Этот ресурс, посвященный истории, экономике, культуре, искусству города Баку подготовлен на азербайджанском, английском и русском языках, на основе материалов, имеющихся в фонде Президентской библиотеки. Ресурс состоит из 10 глав и 40 разделов. В ресурс также включены полные тексты документов, охватывающих различные периоды истории города Баку. Учитывая интерес пользователей, в ресурсе созданы разделы фотогалерея и видеогалерея.
В ресурсе читатели также могут пользоваться полными текстами большого количества книг, различных газетных и журнальных статей.
Все разделы электронного ресурса регулярно обновляются.
Azərbaycanın sirləri
 • 2024
XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Bakı şəhərində mədəniyyətin inkişafı tarixindən səhifələr
 • Elm və təhsil
 • 2022
Сакральный Апшерон
 • Велизаде Мелек
 • Ганун
 • 2022
Bakı xalçaları: yeni çeşnilər
 • 2018
Bakıda Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı
 • Abışov Vaqif Şirin oğlu
 • Elm
 • 2017
Reinkarnasiya - tanımadığınız İçərişəhər
 • 2017
Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları
 • Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi
 • 2016
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri: biblioqrafiya
 • 2016
Bakı tarixinin ensiklopediyası: Sara Aşurbəyli - 110 il
 • Elm və təhsil
 • 2016
Şollar-Bakı su kəmərinin tarixindən
 • Cabbarov Fərhad Rafiq oğlu, Məmmədov Məmməd Hümbət oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2016
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.