(+994 12) 493 30 77

Баку

Этот ресурс, посвященный истории, экономике, культуре, искусству города Баку подготовлен на азербайджанском, английском и русском языках, на основе материалов, имеющихся в фонде Президентской библиотеки. Ресурс состоит из 10 глав и 40 разделов. В ресурс также включены полные тексты документов, охватывающих различные периоды истории города Баку. Учитывая интерес пользователей, в ресурсе созданы разделы фотогалерея и видеогалерея.
В ресурсе читатели также могут пользоваться полными текстами большого количества книг, различных газетных и журнальных статей.
Все разделы электронного ресурса регулярно обновляются.
Icheri Sheher in Baku
 • Digital Age Production
 • 2007
Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı: 2006-2007-ci illər: iyul 2006
 • 2006
Bakı. İçərişəhər
 • İbrahimov Kamil Fərhad oğlu
 • Çinar-Çap
 • 2006
Köhnə Bakı
 • Sarabski Hüseynqulu
 • Şərq-Qərb
 • 2006
Şirvanşahlar dövləti
 • Aşurbəyli Sara xanım Balabəy qızı
 • Əbilov, Zeynalov və oğulları
 • 2006
Гео-экологическая обстановка города Баку в условиях интенсивного строительства жилых районов
 • Кахраманова Шахла Шыхали кызы
 • El-ALliance
 • 2006
"Bakı qəhrəman şəhərdir" beynəlxalq forumu: 11 aprel, 2005
 • 2005
Bakının tacirləri, lotuları, düşmənləri
 • Şeydayev Çingiz Məmməd oğlu
 • Ulu
 • 2005
Köhnə Bakını tanıyırsanmı
 • Qılman İlkin
 • Şirvannəşr
 • 2004
Şərqin tarixi abidələri
 • Xıdırov Cavanşir
 • Adiloğlu
 • 2004
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.