(+994 12) 493 30 77

Азербайджанский мультикультурализм

Вебсайт и электронная библиотека, подготовленные сотрудниками Президентской библиотеки на азербайджанском, русском и английском языках полностью отражают основную суть азербайджанского мультикультурализма и все его аспекты. Пользователям предоставляется подробная информация о сути идеологии азербайджанства, которая объединяет все народы, проживающие в Азербайджане, об этническом и культурном разнообразии нашей страны, образовании национальных меньшинств, о традициях толерантности.
В разделе «Е-Библиотека» пользователям предоставляются электронные версии книг по азербайджанскому мультикультурализму. В разделе «Е-Ресурсы» можно ознакомиться с полными текстами статей по мультикультурализму и регулярно обновляющимися информационными бюллетенями. В разделе «Мультимедиа» пользователи также могут непосредственно ознакомиться с фотогалереей и видеоматериалами, посвященными традициям, фольклору национальных меньшинств и малочисленных народов.
Azərbaycan multikulturalizminin elmi-fəlsəfi və ictimai-publisistik qaynaqları: II kitab
 • RS Poliqraf MMC
 • 2021
Polyakların Azərbaycanda fəaliyyəti
 • Yaqublu Nəsiman Qara oğlu
 • Mütərcim
 • 2021
"İctimai-siyasi təhlükəsizlik"
 • 2020
Heydər Əliyev və Nizami Gəncəvi
 • Apoyev Bayram Fəti oğlu
 • Şərq-Qərb
 • 2020
Azərbaycançılıq ideologiyası: ənənə və müasirlik
 • Elm və təhsil
 • 2019
Qafqaz Albaniyasının etno-mədəni irsi
 • Şərq-Qərb
 • 2019
Azərbaycanda multikulturalizm və onun Lənkəran qaynaqları
 • Quliyev Samid Qənbər oğlu, Vəliyev Etibar Babali oğlu
 • Orxan NPM
 • 2018
Cəmiyyət və sosio-hüquqi problemlər
 • Qurbanov Habil Surxay oğlu
 • Elm
 • 2018
Multikulturalizmə giriş
 • Hacıyev Akif Novruz oğlu, Cəfərova Esmira Hilal qızı, Məmmədov İlham Mabud oğlu
 • Mütərcim
 • 2018
Multikulturalizmə giriş: mühazirələr toplusu
 • 2018
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.