(+994 12) 493 30 77

Зарифа Алиева

В данном электронном ресурсе пользователям широко представлена жизнь и деятельность Заслуженного деятеля науки, доктора медицинских наук, академика Зарифы Алиевой.
Материалы в ресурсе сгруппированы в 8 разделах. В разделе «Биография» электронного издания представлена краткая информация о Зарифе ханым Алиевой и членах ее семьи, а также важные аспекты деятельности Зарифы ханым в научной и общественной сферах. В разделе «Хронология» последовательно представлены ее жизненный путь как ученого и достижения в области офтальмологии. В разделе «Официальные документы» размещены документы по увековечиванию памяти Зарифы Алиевой. В разделе «Увековечение памяти» информация отражена в хронологическом порядке.
В разделе «E-книги» собраны электронные версии книг, посвященных ей. В разделе « E-статьи» размещены электронные версии статей отдельных авторов о жизни и деятельности Зарифы Алиевой. Раздел «Библиографии» содержит библиографическое описание научных работ Зарифы ханым, а также книг и статей, написанных о ней. В разделе «Фотогалерея» собраны фотографии, отражающие разные моменты жизни Зарифы Алиевой.

Zərifə Əliyeva
 • Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu
 • Azərbaycan nəşriyyatı
 • 2013
Zərifə Əliyeva: Ziyarətə çevrilmiş ünvanlar: I hissə
 • Elm və təhsil
 • 2013
Zərrələrdən zirvəyə: elmi-fəlsəfi-tibbi ensiklopedik toplu: II hissə
 • Musaqızı Sülhiyyə
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2013
Akademik Zərifə Əliyeva
 • Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu
 • 2012
Yüz türk qadını: I kitab
 • Hidayətqızı Saminə
 • Apostrof
 • 2012
Ailə: ensiklopedik toplu: nəsillər, ailələr, talelər: II kitab
 • Gəncəli Sabir
 • Azərbaycan nəşriyyatı
 • 2011
Halal şöhrət
 • Sona Xəyal
 • MBM
 • 2011
Ziyalılıq zirvəsi
 • Ələkbərqızı Nəzakət
 • Bayramoğlu nəşriyyatı
 • 2011
100 böyük azərbaycanlı
 • Səmədov Ağarəhim Ağazahir oğlu
 • Mütərcim
 • 2010
Akademik Zərifə xanım Əliyeva və müasir oftalmologiya
 • Kərimov Kərəm Təbriz oğlu
 • Parni iz Baku Nəşriyyat Evi
 • 2010
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.