(+994 12) 493 30 77

Təbiət elmləri

Azərbaycanın daxili su hövzələri balıqlarının faunası
 • Mustafayev Namiq Canəli oğlu
 • ADPU nəşriyyatı
 • 2024
Azərbaycanın ixtiofaunası
 • Mustafayev Namiq Canəli oğlu
 • ADPU nəşriyyatı
 • 2024
Bitkilərin anatomiya və fiziologiyası
 • Abdullayeva Şəhla Ayaz qızı, Məmmədova Rəqşanə Fəxrəddin qızı
 • ADPU nəşriyyatı
 • 2024
Pirsaatçayın hidroloji xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi
 • İsmayılov Rəşail Abdulhüseyn oğlu
 • 2024
Hidroponika
 • Hüseynov Nizami Vidadi oğlu, Hümbətov Hümbət Sərxoş oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2024
Polietilen əsasında odadavamlı kompozit materialların alınması, tədqiqi və emalı
 • Mustafayeva Fatimə Əlimirzə qızı, Qəhrəmanov Nəcəf Tofiq oğlu
 • ADNSU
 • 2023
Fotokimya: ion kristalları əsasın-da kristalfosforlar
 • Cəfərova R.Ə., Məmmədov A.M.
 • Elm
 • 2023
Ümumi kimya
 • 2023
Bitkiçiliyin nəzəri əsasları
 • Hümbətov Hümbət Sərxoş oğlu, Məmmədov Qurban Yusif oğlu, Nəzərəliyeva Elnarə Hacı qızı
 • Elm və təhsil
 • 2023
Mikrobioloji korroziya və onunla mübarizə üsulları
 • Abbasov Vaqif Məhərrəm oğlu, Ağamalıyeva Durna Babək qızı
 • Elm
 • 2023
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.