(+994 12) 493 30 77

Təbiət elmləri

Elektromaqnit dalğa spektrində təbii və texniki obyektlərin məsafədən zondlamasının metod və vasitələri
 • Əliyeva Günel
 • Elm
 • 2023
Geolandşaft elementlərinin spektrometrik verilənlərinin emalının praktiki məsələləri
 • Süleymanova Y.C.
 • Adiloğlu
 • 2023
Tərkibində norbornen saxlayan imidazolinlər
 • Məmmədbəyli E.H., Babayeva V.H.
 • Elm
 • 2023
Laboratory practicum on inorganic chemistry
 • Publication of ASOİU
 • 2023
Anaxanım Xanlarova: həyatı və yaradıcılığı
 • Rəxşanlı Rəsul
 • Elm və təhsil
 • 2022
Relyativistik kvant mexanikası
 • Dadaşov Elnur Əhmədağa oğlu
 • 2022
İon mayeləri, sintezi və tətbiqi
 • İbrahimova Minavər Cəfər qızı, Abdullayeva Fəxriyyə Məhəmməd qızı
 • Elm
 • 2022
Kristal cisimlərin elektron strukturunun və dinamik xassələrinin tədqiqinin müasir metodları
 • Orucov Hüseyn Surxay oğlu, İsmayılova N.A., Cahangirli Z.A.
 • Füyuzat
 • 2022
Ali riyaziyyatın əsasları
 • Alıyeva Susanna Mirzalı qızı
 • MSV NƏŞR
 • 2022
Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 • Əliyev Rövşən
 • BDU-nun nəşriyyatı
 • 2022
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.