(+994 12) 493 30 77

Təbiət elmləri

Relyativistik kvant mexanikası
 • Dadaşov Elnur Əhmədağa oğlu
 • 2022
İon mayeləri, sintezi və tətbiqi
 • İbrahimova Minavər Cəfər qızı, Abdullayeva Fəxriyyə Məhəmməd qızı
 • Elm
 • 2022
Kristal cisimlərin elektron strukturunun və dinamik xassələrinin tədqiqinin müasir metodları
 • Orucov Hüseyn Surxay oğlu, İsmayılova N.A., Cahangirli Z.A.
 • Füyuzat
 • 2022
Ali riyaziyyatın əsasları
 • Alıyeva Susanna Mirzalı qızı
 • MSV NƏŞR
 • 2022
Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 • Əliyev Rövşən
 • BDU-nun nəşriyyatı
 • 2022
Ətraf mühitə nəzarətin ölçmə üsulları
 • MAA-nın Poliqrafiya Mərkəzi
 • 2022
Aminometilləşmə reaksiyası bioloji fəal norbornen törəmələrinin sintezində
 • Məmmədbəyli E.H., Hacıyeva G.Ə., Cəfərov İ.A.
 • Elm
 • 2022
Ədədi sıralar
 • Neymətov Nazim Əsədulla oğlu
 • GDU nəşriyyatı
 • 2021
Geoinformatika və aqroekoloji məsələlərin həllində məsafədən zondlama metodlarının tətbiqi
 • Mahmudova V.X.
 • Adiloğlu
 • 2021
Karbohidrogenlər və onların bəzi oksigenli törəmələrinin oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları tədrisinin imkan və yolları
 • Əliyeva Qızıllı Mustafa qızı
 • Məktəb
 • 2021
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.