(+994 12) 493 30 77

Təbiət elmləri

Ətraf mühitə nəzarətin ölçmə üsulları
 • MAA-nın Poliqrafiya Mərkəzi
 • 2022
Aminometilləşmə reaksiyası bioloji fəal norbornen törəmələrinin sintezində
 • Məmmədbəyli E.H., Hacıyeva G.Ə., Cəfərov İ.A.
 • Elm
 • 2022
Ədədi sıralar
 • Neymətov Nazim Əsədulla oğlu
 • GDU nəşriyyatı
 • 2021
Geoinformatika və aqroekoloji məsələlərin həllində məsafədən zondlama metodlarının tətbiqi
 • Mahmudova V.X.
 • Adiloğlu
 • 2021
Karbohidrogenlər və onların bəzi oksigenli törəmələrinin oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları tədrisinin imkan və yolları
 • Əliyeva Qızıllı Mustafa qızı
 • Məktəb
 • 2021
Yeraltı su yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının nəzəri əsasları
 • ADNSU
 • 2021
Ионные жидкости в химии полимеров
 • Ибрагимова Минавер Джафар, Пашаева Зиярет Наги
 • Элм
 • 2021
"Зеленая" химия и экологически безопасные топлива
 • Маммадова Т.А.
 • Beynəlxalqkitab
 • 2021
Quantum mechanics: lectures notes
 • Jafarov Rauf Gadir
 • Jomard Publishing
 • 2021
Ali riyaziyyat kursu: xətti cəbr
 • Füyuzat
 • 2020
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.