(+994 12) 493 30 77

Təbiət elmləri

Yeraltı su yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının nəzəri əsasları
 • ADNSU
 • 2021
Ионные жидкости в химии полимеров
 • Ибрагимова Минавер Джафар, Пашаева Зиярет Наги
 • Элм
 • 2021
Quantum mechanics: lectures notes
 • Jafarov Rauf Gadir
 • Jomard Publishing
 • 2021
"Зеленая" химия и экологически безопасные топлива
 • Маммадова Т.А.
 • Beynəlxalqkitab
 • 2021
Ali riyaziyyat kursu: xətti cəbr
 • Füyuzat
 • 2020
Теория многочастичных уравнений в применении в физике адронов
 • Джафаров Рауф Гадир оглы
 • Jomard Publishing
 • 2020
Полимерные нанокомпозиты
 • Арзуманова Нушаба Баба кызы, Кахраманов Наджаф Тофик оглы
 • Azəri
 • 2020
Türk dünyasının coğrafiyası və etnosu: II cild: İqtisadi və sosial coğrafiya
 • Avropa nəşriyyatı
 • 2020
Türk dünyasının coğrafiyası və etnosu: III cild: Regional coğrafiya
 • Avropa nəşriyyatı
 • 2020
Xətti cəbr və riyazi analiz
 • Neymətov Nazim Əsədulla oğlu
 • GDU nəşriyyatı
 • 2019
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.