(+994 12) 493 30 77

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

Elektron layihə 1918-1920-ci illərdə 23 ay ərzində mövcud olan və müsəlman Şərqində ilk dünyəvi, demokratik dövlət kimi tarixə düşən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi irsini öyrənənlər üçün dəyərli bir mənbədir. 
Layihə 8 əsas və 21 yarım bölmədən ibarətdir. Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ərəfəsində və mövcud olduğu dövrdə baş vermiş mühüm tarixi hadisələr bu elektron resursda müfəssəl şəkildə əks etdirilmişdir. 
Layihədə AXC-nin yaranması, fəaliyyəti, rəmzləri və atributları, həmçinin qurucuları haqqında geniş məlumat verilmiş, E-kitablar, E-məqalələr, xəritələr, fotoarxiv əks olunmuşdur. “Sənədlər” bölməsində İstiqlal bəyannaməsi, Parlamentin təsis edilməsi haqqında qanun, AXC-nin süqutu haqqında qərar, Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı sərəncamlar, qərarlar, nitqlər, müraciətlər verilmişdir. “Biblioqrafiya” bölməsində isə məqalələrin, kitabların və avtoreferatların biblioqrafik təsvirləri xronoloji ardıcıllıqla toplanmışdır.

Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində: müstəqilliyə aparan yollar
 • Seyidzadə Dilarə Bağır qızı
 • 1998
Fətəli Xan Xoyski: həyat və fəaliyyəti
 • Azərbaycan nəşriyyatı
 • 1998
Paris məktubları
 • Topçubaşov Əlimərdanbəy
 • Azərnəşr
 • 1998
Азербайджанская Демократическая Республика: 1918-1920
 • Элм
 • 1998
Азербайджанская Демократическая Республика: 1918-1920: армия
 • Изд-во Азербайджан
 • 1998
Азербайджанская Демократическая Республика: 1918-1920: внешняя политика
 • Изд-во Азербайджан
 • 1998
Азербайджанская Демократическая Республика: 1918-1920: законодательные акты
 • Изд-во Азербайджан
 • 1998
Азербайджанская Демократическая Республика: 1918-1920: Парламент
 • Изд-во Азербайджан
 • 1998
Азербайджанское национальное движение в 1917-1918 гг.
 • Балаев Айдын Гусейнага оглы
 • Элм
 • 1998
История возникновения Азербайджанской Республики
 • Элм
 • 1998
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.