(+994 12) 493 30 77

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

Elektron layihə 1918-1920-ci illərdə 23 ay ərzində mövcud olan və müsəlman Şərqində ilk dünyəvi, demokratik dövlət kimi tarixə düşən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi irsini öyrənənlər üçün dəyərli bir mənbədir. 
Layihə 8 əsas və 21 yarım bölmədən ibarətdir. Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ərəfəsində və mövcud olduğu dövrdə baş vermiş mühüm tarixi hadisələr bu elektron resursda müfəssəl şəkildə əks etdirilmişdir. 
Layihədə AXC-nin yaranması, fəaliyyəti, rəmzləri və atributları, həmçinin qurucuları haqqında geniş məlumat verilmiş, E-kitablar, E-məqalələr, xəritələr, fotoarxiv əks olunmuşdur. “Sənədlər” bölməsində İstiqlal bəyannaməsi, Parlamentin təsis edilməsi haqqında qanun, AXC-nin süqutu haqqında qərar, Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı sərəncamlar, qərarlar, nitqlər, müraciətlər verilmişdir. “Biblioqrafiya” bölməsində isə məqalələrin, kitabların və avtoreferatların biblioqrafik təsvirləri xronoloji ardıcıllıqla toplanmışdır.

Первая Азербайджанская Республика: история, события, факты англо-азербайджанских отношений
 • Юсиф-заде Севиндж Зия кызы
 • Маариф
 • 1998
Письма из Парижа
 • Топчибашев Али Марданбек Алекпер оглы
 • Азернешр
 • 1998
Формирование и реализация национальной программы социального и трудового развития в Азербайджанской Демократической Республике
 • Нагиев Али Теймур оглы, Фатуллаев Эйнулла Эмин оглы
 • Маариф
 • 1998
Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində: ümumi tarixi icmal
 • Əzizov Türyan Əziz oğlu
 • Zaman
 • 1997
Fətəlixan Xoyski
 • Bünyadov Ziya Musa oğlu, Əliyev Mövsüm
 • Şərq-Qərb
 • 1997
Azərbaycanın xarici siyasəti: 1918-1920
 • Nəsibzadə Nəsib Loğman oğlu
 • Ay-Ulduz
 • 1996
İstiqlalın əzablı yolu
 • Hacıyev Hacı Əliheydər oğlu
 • Boz oğuz
 • 1996
1918-ci il qırğınları
 • Arzumanlı Vaqif Minad oğlu, Məcidov Vəli Həbib oğlu, Muxtarov Kamil Yəhya oğlu
 • Öyrətmən
 • 1995
Paralanmış Borçalı...
 • Məmmədli Şurəddin Bahəddin oğlu
 • Azərnəşr
 • 1995
Армяно-азербайджанский конфликт: военный аспект
 • Араслы Джангир Эльман оглы
 • Эргюн
 • 1995
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.