(+994 12) 493 30 77

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

"Virtual Azərbaycan tarixi" layihəsi çərçivəsində, Azərbaycan, rus və ingilis dillərində tərtib edilən bu resurs müsəlman Şərqində ilk dünyəvi və demokratik dövlət olan, dövlətçilik tariximizə parlaq səhifələr yazan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi irsini öyrənənlər üçün dəyərli bir mənbədir. 
Elektron resurs “Yaranması və fəaliyyəti”, “Sənədlər”, “Resurslar”, “E-kitablar” adlı 4 əsas və 26 yarım bölmədən ibarətdir. Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ərəfəsində və mövcud olduğu 23 aylıq dövrdə baş vermiş mühüm tarixi hadisələr bu elektron resursda müfəssəl şəkildə əks etdirilmişdir. 
Elektron resurs Azərbaycan, ingilis və rus dillərində hazırlanmışdır.

История Азербайджана: краткий обзор с древнейших времен до 1920 г.
 • Исмаил Махмуд Алиаббас оглы
 • Азернешр
 • 1995
Азербайджанская Республика: страницы политической истории 1918-1920 гг.
 • Сабах
 • 1994
Дипломатические беседы А. А. Топчибашева в Стамбуле
 • Эргюн
 • 1994
Qanlı günlərimiz: 1918-1920, Naxçıvan
 • Əliyev Mirzə Bağır
 • Azərnəşr
 • 1993
Xarici siyasətimiz
 • Çəmənzəminli Yusif Vəzir
 • Azərnəşr
 • 1993
Azərbaycan generalları
 • Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu
 • Gənclik
 • 1991
Azərbaycan Demokratik Respublikası: Azərbaycan hökuməti: 1918-1920
 • Gənclik
 • 1990
К истории образования Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР: 1918-1925: документы и материалы
 • Азернешр
 • 1989
1920-ci ildə Azərbaycanda mülkədar torpaq sahibliyinin ləğvi
 • Azərbaycan SSR EA
 • 1962
Британский империализм в Баку и Персии: 1917-1918
 • Советский Кавказ
 • 1925
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.