(+994 12) 493 30 77

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

"Virtual Azərbaycan tarixi" layihəsi çərçivəsində, Azərbaycan, rus və ingilis dillərində tərtib edilən bu resurs müsəlman Şərqində ilk dünyəvi və demokratik dövlət olan, dövlətçilik tariximizə parlaq səhifələr yazan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi irsini öyrənənlər üçün dəyərli bir mənbədir. 
Elektron resurs “Yaranması və fəaliyyəti”, “Sənədlər”, “Resurslar”, “E-kitablar” adlı 4 əsas və 26 yarım bölmədən ibarətdir. Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ərəfəsində və mövcud olduğu 23 aylıq dövrdə baş vermiş mühüm tarixi hadisələr bu elektron resursda müfəssəl şəkildə əks etdirilmişdir. 
Elektron resurs Azərbaycan, ingilis və rus dillərində hazırlanmışdır.

Формирование и развитие демократических традиций в Азербайджане в ХХ веке
 • Мамедзаде Вугар Магомедали
 • UNİCOPY
 • 2019
1918-1920-ci illərdə Azərbaycan hökumətinin fəaliyyətində hərbi-dəniz aspektləri
 • Əliyev Nurulla Arif oğlu
 • Afpoliqraf
 • 2018
Azərbaycan kəşfiyyatı və əks-kəşfiyyatı
 • Qoca Elşad
 • Elgün
 • 2018
Azərbaycan Ordusunun tarixi: I cild: 1917-1918
 • Süleymanov Mehman Sirac oğlu
 • Maarif
 • 2018
Azərbaycan Ordusunun tarixi: II cild: noyabr 1918-aprel 1920
 • Süleymanov Mehman Sirac oğlu
 • Maarif
 • 2018
Azərbaycan Ordusunun tarixi: III cild: 1920-1922
 • Süleymanov Mehman Sirac oğlu
 • Maarif
 • 2018
Azərbaycan Parlamentarizmi tarixi - 100
 • Əmrahov Ziyad
 • Elm və təhsil
 • 2018
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti işığında: 1918-1920
 • Mustafa Nazim
 • Ulu
 • 2018
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: 100 sual, 100 cavab
 • Mütərcim
 • 2018
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: 1918-1920: təhsil siyasəti
 • Elm və təhsil
 • 2018
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.