(+994 12) 493 30 77

Azerbaijan Democratic Republic

This resource compiled within the framework of the "Virtual history of Azerbaijan" project in Azerbaijani, Russian and English languages, is a valuable source of information for those who learn the historic heritage of the Azerbaijan Democratic Republic, the first secular and democratic State in the Islamic East that added a glorious pages to the history of the Azerbaijani statehood. 
The electronic resource consists of 4 main sections - “Establishment and activity”, “Documents”, “Resources”, “E-books” and 26 subsections. The resource gives a detailed account of significant historical events happened on the eve of establishment of the Democratic Republic, as well as in a 23-month period of its existence. 
“Azerbaijan Democratic Republic” electronic resource is compiled in Azerbaijani, English and Russian languages.

Формирование и развитие демократических традиций в Азербайджане в ХХ веке
 • Мамедзаде Вугар Магомедали
 • UNİCOPY
 • 2019
1918-1920-ci illərdə Azərbaycan hökumətinin fəaliyyətində hərbi-dəniz aspektləri
 • Əliyev Nurulla Arif oğlu
 • Afpoliqraf
 • 2018
Azərbaycan kəşfiyyatı və əks-kəşfiyyatı
 • Qoca Elşad
 • Elgün
 • 2018
Azərbaycan Ordusunun tarixi: I cild: 1917-1918
 • Süleymanov Mehman Sirac oğlu
 • Maarif
 • 2018
Azərbaycan Ordusunun tarixi: II cild: noyabr 1918-aprel 1920
 • Süleymanov Mehman Sirac oğlu
 • Maarif
 • 2018
Azərbaycan Ordusunun tarixi: III cild: 1920-1922
 • Süleymanov Mehman Sirac oğlu
 • Maarif
 • 2018
Azərbaycan Parlamentarizmi tarixi - 100
 • Əmrahov Ziyad
 • Elm və təhsil
 • 2018
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti işığında: 1918-1920
 • Mustafa Nazim
 • Ulu
 • 2018
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: 100 sual, 100 cavab
 • Mütərcim
 • 2018
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: 1918-1920: təhsil siyasəti
 • Elm və təhsil
 • 2018
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.