(+994 12) 493 30 77

Azərbaycan diplomatiyası

Azərbaycan diplomatiyasının keçdiyi tarixi yolu işıqlandırmaq və təbliğ etmək məqsədilə Prezident Kitabxanasının əməkdaşlarının hazırladıqları “Azərbaycan diplomatiyası” adlı elektron resurs internet istifadəçilərinə təqdim edilib. Dövlətçilik ənənələrimizin, dövlət rəmzlərinin və atributlarının, dövlətçilik tariximizin xüsusi səhifəsi olan diplomatiya tarixinin öyrənilməsində və təbliğində bu resursun əhəmiyyəti böyükdür.
Resursun “Ümumi məlumat” və “Diplomatiya tarixi” fəsillərində qədim dövrlərdən başlayaraq günümüzədək Azərbaycan diplomatiya tarixinin əsas mərhələləri – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünə, Sovetlər dövrünə, müstəqillik dövrünə, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair materiallar, sənədlər toplanmışdır.
Elektron resursun “Konvensiyalar” adlanan fəslində Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu müqavilələrin, sazişlərin, konvensiyaların tam mətni təqdim olunur. E-Resurslar bölməsində kitabxananın fondunda saxlanılan Azərbaycan və rus dillərində olan kitabların elektron versiyası, qəzet və jurnallardan seçilmiş məqalələrin tam mətnləri verilmişdir.
Elektron resursun sonuncu “Biblioqrafiya” fəslində Prezident Kitabxanasının fondunda olan xarici siyasət, beynəlxalq münasibətlər və diplomatiyaya dair kitabların, qəzet və jurnal məqalələrinin, avtoreferatların biblioqrafiyası təqdim edilir.

Diplomatiya: ensiklopedik lüğət
 • Diplomat
 • 2005
Ermənilərin Dağlıq Qarabağla bağlı iddialarının heç bir hüquqi əsası yoxdur
 • Talıbov Rza
 • Çaşıoğlu
 • 2005
Heydər Əliyev və Şərq: III kitab: Türkiyə
 • Çaşıoğlu
 • 2005
Heydər Əliyevin neft strategiyası: Azərbaycanın müstəqilliyi və rifahı naminə: III hissə
 • Çaşıoğlu
 • 2005
Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti
 • Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu
 • Azərbaycan nəşriyyatı
 • 2005
Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti fənninə dair metodik vəsait
 • Azərbaycan nəşriyyatı
 • 2005
NATO məlumat kitabı
 • 2005
Азербайджан в международных культурных связях: 1946-1990 гг.
 • Гасымлы Муса Джафар оглы
 • Артануджи
 • 2005
Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti: 1914-1918-ci illər: III hissə
 • Qasımlı Musa Cəfər oğlu
 • Adiloğlu
 • 2004
Heydər Əliyevin neft strategiyası davam edir...: "Əsrin müqaviləsi" - 10
 • Camalov Yavər
 • Qismət
 • 2004
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.