(+994 12) 493 30 77

Azərbaycan diplomatiyası

Azərbaycan diplomatiyasının keçdiyi tarixi yolu işıqlandırmaq və təbliğ etmək məqsədilə Prezident Kitabxanasının əməkdaşlarının hazırladıqları “Azərbaycan diplomatiyası” adlı elektron resurs internet istifadəçilərinə təqdim edilib. Dövlətçilik ənənələrimizin, dövlət rəmzlərinin və atributlarının, dövlətçilik tariximizin xüsusi səhifəsi olan diplomatiya tarixinin öyrənilməsində və təbliğində bu resursun əhəmiyyəti böyükdür.
Resursun “Ümumi məlumat” və “Diplomatiya tarixi” fəsillərində qədim dövrlərdən başlayaraq günümüzədək Azərbaycan diplomatiya tarixinin əsas mərhələləri – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünə, Sovetlər dövrünə, müstəqillik dövrünə, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair materiallar, sənədlər toplanmışdır.
Elektron resursun “Konvensiyalar” adlanan fəslində Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu müqavilələrin, sazişlərin, konvensiyaların tam mətni təqdim olunur. E-Resurslar bölməsində kitabxananın fondunda saxlanılan Azərbaycan və rus dillərində olan kitabların elektron versiyası, qəzet və jurnallardan seçilmiş məqalələrin tam mətnləri verilmişdir.
Elektron resursun sonuncu “Biblioqrafiya” fəslində Prezident Kitabxanasının fondunda olan xarici siyasət, beynəlxalq münasibətlər və diplomatiyaya dair kitabların, qəzet və jurnal məqalələrinin, avtoreferatların biblioqrafiyası təqdim edilir.

Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində yeni mərhələ
 • Qismət
 • 2001
Beynəlxalq münasibətlərdə diasporların rolu
 • Əliyev Zaur Bilal oğlu
 • Nurlan
 • 2001
Diplomatik lüğət
 • Məmmədov Adış Sakit oğlu
 • QAPP-POLİQRAF
 • 2001
Qarabağ konflikti ABŞ-ın qlobal siyasəti kontekstində
 • İsmayılov Füzuli Cahangir oğlu
 • Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB
 • 2001
Sülhə aparan yollar
 • Nurol
 • 2001
Azerbaijan in The Family Of The United Nations
 • Nurol
 • 2000
Azərbaycan BMT ailəsində
 • Nurol
 • 2000
Azərbaycan-ABŞ: dostluq və tərəfdaşlıq yollarında
 • Nurol
 • 2000
Azərbaycan-Çin: dostluq sərhədlər aşır
 • Nurol
 • 2000
Davos: qlobal iqtisiyyatın üfüqləri
 • Nurol
 • 2000
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.