(+994 12) 493 30 77

Diplomacy of Azerbaijan

The staff of Presidential Library have prepared and presented the electronic resource “Diplomacy of Azerbaijan” to internet users in order to highlight and popularize the arduous historical path the Azerbaijani diplomacy got through. This resource is of great importance in studying and popularizing Azerbaijani statehood traditions, its specific glorious chapters, national symbols and attributes, also the history of diplomacy - the particular page of Azerbaijani statehood history.
The E-Resource dealing with the history of diplomacy of Azerbaijan consists of the “General Information” and “History of Diplomacy” chapters which include the historical path the Azerbaijani diplomacy got through from the ancient times to the present day. It keeps track of the materials and documents assigned to the historical period of ADR, the Soviet period, the period of independence and Armenia-Azerbaijan, Nagorno Karabakh conflict.
The chapter entitled “Conventions” of the E-resource contains the full texts of conventions and agreements which the Republic of Azerbaijan has joined. The E-Resources section comprise the electronic versions of books in the Azerbaijani and Russian languages and full texts of selected newspaper and journal articles.
The last chapter of the E-Resource entitled “Bibliography” includes the bibliographies of books, articles and abstracts on foreign policy, international relations and diplomacy contained in the stock of Presidential Library.

Регулирование внешнеэкономических связей Азербайджанской Республики в условиях интеграции в МЭ
 • Эмир-Ильясова Эсма
 • Элм
 • 2006
Azerbaycan: Küreselleşmenin talepleri: geçmişten dersler, bugünün gerçekleri ve geleceğin perspektifleri
 • Mehdiyev Ramiz Anvar
 • Da Yayınçılık
 • 2005
Diplomatiya: ensiklopedik lüğət
 • Diplomat
 • 2005
Ermənilərin Dağlıq Qarabağla bağlı iddialarının heç bir hüquqi əsası yoxdur
 • Talıbov Rza
 • Çaşıoğlu
 • 2005
Heydər Əliyev və Şərq: III kitab: Türkiyə
 • Çaşıoğlu
 • 2005
Heydər Əliyevin neft strategiyası: Azərbaycanın müstəqilliyi və rifahı naminə: III hissə
 • Çaşıoğlu
 • 2005
Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti
 • Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu
 • Azərbaycan nəşriyyatı
 • 2005
Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti fənninə dair metodik vəsait
 • Azərbaycan nəşriyyatı
 • 2005
NATO məlumat kitabı
 • 2005
Азербайджан в международных культурных связях: 1946-1990 гг.
 • Гасымлы Муса Джафар оглы
 • Артануджи
 • 2005
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.