(+994 12) 493 30 77

Azərbaycan diplomatiyası

Azərbaycan diplomatiyasının keçdiyi keşməkeşli tarixi yolu işıqlandırmaq və təbliğ etmək məqsədilə Prezident Kitabxanasının əməkdaşlarının hazırladıqları “Azərbaycan diplomatiyası” adlı elektron resurs internet istifadəçilərinə təqdim edilir. Dövlətçilik ənənələrimizin, onun ayrı-ayrı parlaq səhifələrinin, dövlət rəmzlərinin və atributlarının, dövlətçilik tariximizin xüsusi səhifəsi olan diplomatiya tarixinin öyrənilməsində və təbliğində bu resursun əhəmiyyəti böyükdür.
Resursun “Ümumi məlumat” və “Diplomatiya tarixi” fəsillərində qədim dövrlərdən başlayaraq günümüzədək Azərbaycan diplomatiya tarixinin əsas mərhələləri – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünə, Sovetlər dövrünə, müstəqillik dövrünə, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair materiallar, sənədlər toplanmışdır.
Elektron resursun “Konvensiyalar” adlanan fəslində Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu müqavilələrin, sazişlərin, konvensiyaların tam mətni təqdim olunur. E-Resurslar bölməsində kitabxananın fondunda saxlanılan Azərbaycan və rus dillərində olan kitabların elektron versiyası, qəzet və jurnallardan seçilmiş məqalələrin tam mətnləri verilmişdir.
Elektron resursun sonuncu “Biblioqrafiya” fəslində Prezident Kitabxanasının fondunda olan xarici siyasət, beynəlxalq münasibətlər və diplomatiyaya dair kitabların, qəzet və jurnal məqalələrinin, avtoreferatların biblioqrafiyası təqdim edilir.
Lissabon sammiti - 1996
 • Azərnəşr
 • 1997
Qlobal üfüqlər: Prezident Əliyevin ABŞ səfəri
 • 1997
Years gone by, years ahead
 • 1997
Azərbaycanın xarici siyasəti: 1918-1920
 • Nəsibzadə Nəsib Loğman oğlu
 • Ay-Ulduz
 • 1996
Межнациональные отношения на исходе XX столетия: проблемы теории и политики
 • Мехтиев Рамиз Энвер оглы
 • Азернешр
 • 1995
Из истории советско-турецких отношений в 1920-1922 гг.
 • Багиров Юсиф Али оглы
 • Изд-во АН Азерб. ССР
 • 1965
Азербайджано-русские отношения XV-XVII веков
 • Гусейнов Ахмед Нутфулла оглы
 • Изд-во АН Азерб. ССР
 • 1963
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.