(+994 12) 493 30 77

Azərbaycan diplomatiyası

Azərbaycan diplomatiyasının keçdiyi tarixi yolu işıqlandırmaq və təbliğ etmək məqsədilə Prezident Kitabxanasının əməkdaşlarının hazırladıqları “Azərbaycan diplomatiyası” adlı elektron resurs internet istifadəçilərinə təqdim edilib. Dövlətçilik ənənələrimizin, dövlət rəmzlərinin və atributlarının, dövlətçilik tariximizin xüsusi səhifəsi olan diplomatiya tarixinin öyrənilməsində və təbliğində bu resursun əhəmiyyəti böyükdür.
Resursun “Ümumi məlumat” və “Diplomatiya tarixi” fəsillərində qədim dövrlərdən başlayaraq günümüzədək Azərbaycan diplomatiya tarixinin əsas mərhələləri – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünə, Sovetlər dövrünə, müstəqillik dövrünə, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair materiallar, sənədlər toplanmışdır.
Elektron resursun “Konvensiyalar” adlanan fəslində Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu müqavilələrin, sazişlərin, konvensiyaların tam mətni təqdim olunur. E-Resurslar bölməsində kitabxananın fondunda saxlanılan Azərbaycan və rus dillərində olan kitabların elektron versiyası, qəzet və jurnallardan seçilmiş məqalələrin tam mətnləri verilmişdir.
Elektron resursun sonuncu “Biblioqrafiya” fəslində Prezident Kitabxanasının fondunda olan xarici siyasət, beynəlxalq münasibətlər və diplomatiyaya dair kitabların, qəzet və jurnal məqalələrinin, avtoreferatların biblioqrafiyası təqdim edilir.

XVIII əsr Azərbaycan diplomatları
 • Əsədov Firudin, Süleymanov Alim
 • Elm
 • 2000
XXI əsrə sülh körpüsü
 • Nurol
 • 2000
Yurdda sülh, cahanda sülh uğrunda
 • Nurol
 • 2000
Əsrlərə bərabər illər: 1969-1999: faktlar və rəqəmlər
 • Nurol
 • 2000
Azerbaijan oil in the world policy
 • Aliyev Heydar Alirza
 • Azerbaijan Publishing House
 • 1998
Azərbaycanın xarici siyasəti: Avropa dövlətləri və ABŞ: 1991-1996
 • Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu
 • Azərnəşr
 • 1998
Азербайджанская Демократическая Республика: 1918-1920: внешняя политика
 • Изд-во Азербайджан
 • 1998
Azerbaijan oil in the world policy
 • Aliyev Heydar Alirza
 • Azerbaijan Publishing House
 • 1997
Azərbaycan nefti dünya siyasətində
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərbaycan nəşriyyatı
 • 1997
Azərbaycan-Rusiya: dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafında yeni mərhələ
 • Şərq-Qərb
 • 1997
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.