(+994 12) 493 30 77

Azərbaycan diplomatiyası

Azərbaycan diplomatiyasının keçdiyi tarixi yolu işıqlandırmaq və təbliğ etmək məqsədilə Prezident Kitabxanasının əməkdaşlarının hazırladıqları “Azərbaycan diplomatiyası” adlı elektron resurs internet istifadəçilərinə təqdim edilib. Dövlətçilik ənənələrimizin, dövlət rəmzlərinin və atributlarının, dövlətçilik tariximizin xüsusi səhifəsi olan diplomatiya tarixinin öyrənilməsində və təbliğində bu resursun əhəmiyyəti böyükdür.
Resursun “Ümumi məlumat” və “Diplomatiya tarixi” fəsillərində qədim dövrlərdən başlayaraq günümüzədək Azərbaycan diplomatiya tarixinin əsas mərhələləri – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünə, Sovetlər dövrünə, müstəqillik dövrünə, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair materiallar, sənədlər toplanmışdır.
Elektron resursun “Konvensiyalar” adlanan fəslində Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu müqavilələrin, sazişlərin, konvensiyaların tam mətni təqdim olunur. E-Resurslar bölməsində kitabxananın fondunda saxlanılan Azərbaycan və rus dillərində olan kitabların elektron versiyası, qəzet və jurnallardan seçilmiş məqalələrin tam mətnləri verilmişdir.
Elektron resursun sonuncu “Biblioqrafiya” fəslində Prezident Kitabxanasının fondunda olan xarici siyasət, beynəlxalq münasibətlər və diplomatiyaya dair kitabların, qəzet və jurnal məqalələrinin, avtoreferatların biblioqrafiyası təqdim edilir.

Beynəlxalq hüquqda insanlıq əleyhinə cinayətlər
 • Allahverdiyev Əlövsət
 • Elm və təhsil
 • 2017
Beynəlxalq informasiya mühiti və elmi-mədəni inteqrasiya
 • Babaxanova Nigar
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2017
Beynəlxalq iqtisadi siyasət
 • Pənahov Azər Maarif oğlu
 • Bakı Biznes Universiteti
 • 2017
Beynəlxalq ticarət əməliyyatları
 • Qəribov Asəf Heydər oğlu, Əzizov Anar Əli oğlu, Əhmədova Sədaqət Elman qızı
 • Bakı Biznes Universiteti
 • 2017
Geosiyasi reallıqlar və multikultural dəyərlər
 • Həbibbəyli Ərəstü İsa oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2017
Naxçıvanlı diplomatlar
 • Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu, Kəlbizadə Elnur Həşim oğlu
 • Əcəmi NPB
 • 2017
Türk dünyası: II kitab: Türk xalqları
 • Feyziyev Cavanşir Əyyub oğlu
 • Mütərcim
 • 2017
Национальная идея Азербайджана в эпоху глобальных трансформаций: кн.II
 • Мехтиев Рамиз Энвер оглы
 • Политическая энциклопедия
 • 2017
Украино-азербайджанские отношения: право, политика, дипломатия
 • Гулиев Ариф Джамиль оглы
 • Факт
 • 2017
Azərbaycan diasporu: tarix və müasirlik
 • Turxan NPB
 • 2016
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.