(+994 12) 493 30 77

Azərbaycan diplomatiyası

Azərbaycan diplomatiyasının keçdiyi tarixi yolu işıqlandırmaq və təbliğ etmək məqsədilə Prezident Kitabxanasının əməkdaşlarının hazırladıqları “Azərbaycan diplomatiyası” adlı elektron resurs internet istifadəçilərinə təqdim edilib. Dövlətçilik ənənələrimizin, dövlət rəmzlərinin və atributlarının, dövlətçilik tariximizin xüsusi səhifəsi olan diplomatiya tarixinin öyrənilməsində və təbliğində bu resursun əhəmiyyəti böyükdür.
Resursun “Ümumi məlumat” və “Diplomatiya tarixi” fəsillərində qədim dövrlərdən başlayaraq günümüzədək Azərbaycan diplomatiya tarixinin əsas mərhələləri – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünə, Sovetlər dövrünə, müstəqillik dövrünə, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair materiallar, sənədlər toplanmışdır.
Elektron resursun “Konvensiyalar” adlanan fəslində Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu müqavilələrin, sazişlərin, konvensiyaların tam mətni təqdim olunur. E-Resurslar bölməsində kitabxananın fondunda saxlanılan Azərbaycan və rus dillərində olan kitabların elektron versiyası, qəzet və jurnallardan seçilmiş məqalələrin tam mətnləri verilmişdir.
Elektron resursun sonuncu “Biblioqrafiya” fəslində Prezident Kitabxanasının fondunda olan xarici siyasət, beynəlxalq münasibətlər və diplomatiyaya dair kitabların, qəzet və jurnal məqalələrinin, avtoreferatların biblioqrafiyası təqdim edilir.

Azərbaycan diasporu: tarix və müasirlik
 • Turxan NPB
 • 2016
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti və diaspor fəaliyyət: 1991-2011
 • Babanlı Yəhya Məmməd oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2016
Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin problemləri beynəlxalq təşkilatlar müstəvisində
 • Məmmədov Rüstəm Fəxrəddin oğlu, Süleymanlı Sima Azər qızı, Abbasov Xətai
 • Səda
 • 2016
Güney Kafkasya'nın Askeri-Jeostratejik Durumu ve Azerbaycan'ın Güvenlik Politikası: III Cilt
 • Hasanov Ali
 • Ötüken
 • 2016
Güney Kafkasya, Hazar-Karadaniz Havzaları ve Azerbaycan'ın Jeopolitiği: I Cilt
 • Hasanov Ali
 • Ötüken
 • 2016
Hazar-Karadeniz Havzalarıyla Güney Kafkasya'nın Jeoekonomik Karakteristiği ve Azerbaycan'ın Yeni Petrol Politikası: II Cilt
 • Hasanov Ali
 • Ötüken
 • 2016
Müstəqil Azərbaycanın 25 ili səfirlərin gözü ilə: məqalələr toplusu
 • Best-TMS MMC
 • 2016
Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın geoiqtisadiyyatı: Azərbaycanın enerji siyasəti
 • Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2016
Yeni dünya nizamı və milli ideya
 • Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu
 • Şərq-Qərb
 • 2016
Геосиёсат
 • Хасанов Али
 • Tamaddun
 • 2016
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.