(+994 12) 493 30 77

Azərbaycan diplomatiyası

Azərbaycan diplomatiyasının keçdiyi tarixi yolu işıqlandırmaq və təbliğ etmək məqsədilə Prezident Kitabxanasının əməkdaşlarının hazırladıqları “Azərbaycan diplomatiyası” adlı elektron resurs internet istifadəçilərinə təqdim edilib. Dövlətçilik ənənələrimizin, dövlət rəmzlərinin və atributlarının, dövlətçilik tariximizin xüsusi səhifəsi olan diplomatiya tarixinin öyrənilməsində və təbliğində bu resursun əhəmiyyəti böyükdür.
Resursun “Ümumi məlumat” və “Diplomatiya tarixi” fəsillərində qədim dövrlərdən başlayaraq günümüzədək Azərbaycan diplomatiya tarixinin əsas mərhələləri – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünə, Sovetlər dövrünə, müstəqillik dövrünə, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair materiallar, sənədlər toplanmışdır.
Elektron resursun “Konvensiyalar” adlanan fəslində Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu müqavilələrin, sazişlərin, konvensiyaların tam mətni təqdim olunur. E-Resurslar bölməsində kitabxananın fondunda saxlanılan Azərbaycan və rus dillərində olan kitabların elektron versiyası, qəzet və jurnallardan seçilmiş məqalələrin tam mətnləri verilmişdir.
Elektron resursun sonuncu “Biblioqrafiya” fəslində Prezident Kitabxanasının fondunda olan xarici siyasət, beynəlxalq münasibətlər və diplomatiyaya dair kitabların, qəzet və jurnal məqalələrinin, avtoreferatların biblioqrafiyası təqdim edilir.

Azerbaycan Uluslararası Suçların Hedefinde: Hukuki İnceleme
 • Aliyev Amir
 • Nurlar NPM
 • 2018
Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər hədəfində: hüquqi təhlil
 • Əliyev Əmir İbrahim oğlu
 • Nurlar NPM
 • 2018
Azərbaycan-İran əməkdaşlığı: əsas istiqamətlər və imkanlar
 • Costco Company
 • 2018
Dünya iqtisadiyyatı və Azərbaycan
 • Hacızadə Elşən Mahmud oğlu
 • Letterpress
 • 2018
Nadir şah
 • Aksvörti Maykl
 • Şərq-Qərb
 • 2018
Qlobal miqrasiya böhranı: beynəlxalq munasibətlər və Qərb siyasəti yeni tarixi dönüş ərəfəsində
 • Costco Company
 • 2018
Sabitlik və rifah naminə siyasət
 • Vəliyev İsaxan Veysəl oğlu
 • Təhsil
 • 2018
Türkiye-Rusya ilişkilerinde Azerbaycan meselesi: 1917-1922
 • Qafarov Vasif Vaqif oğlu
 • TEAS Press
 • 2018
Азербайджан под прицелом международных преступлений: правовой анализ
 • Алиев Амир
 • Нурлар
 • 2018
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətləri: 1991-2016
 • Poliart MMC
 • 2017
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.