(+994 12) 493 30 77

Əziz Əliyev

Bu Elektron resursda Azərbaycanın dövlətçilik və elm tarixində özünəməxsus yeri olan Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin həyat və fəaliyyəti geniş şəkildə öz əksini tapmışdır.
Resursda materiallar 9 bölmədə qruplaşdırılıb. Azərbaycan və rus dillərində hazırlanan elektron nəşrin “Bioqrafiya” bölməsində Əziz Əliyev və onun ailə üzvləri barəsində qısa məlumat verilib. “Xronologiya” adlanan bölmədə isə ilk dəfə Əziz Əliyevin həm dövlət xadimi, həm də bir alim kimi istər Azərbaycanda, istərsə də Dağıstandakı həyat və fəaliyyətinin mühüm məqamları geniş işıqlandırılıb. “Əsərləri” adlanan bölmədə isə Əziz Əliyevin tibb sahəsində qələmə aldığı əsərlərin mətnləri ilk dəfə elektron formatda təqdim olunur.
“E-Kitablar” və “E-Məqalələr” bölməsində isə Əziz Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən ayrı-ayrı müəlliflərin tədqiqat əsərlərinin və məqalələrin elektron versiyaları yerləşdirilib. “Multimedia” bölməsində foto və video qalereya təqdim olunub.
Azərbaycanın və Dağıstanın böyük oğlu
 • Göytürk
 • 1998
Əziz Əliyev: dövrü, həyatı, şəxsiyyəti
 • Talıblı Tahir
 • Göytürk
 • 1997
Алиев Азиз Мамедкеримович: годы работы в Дагестане: 1942 - 1948
 • Юпитер
 • 1997
Xatirələr: Əziz Əliyev haqqında
 • Yazıçı
 • 1983
Воспоминания: об Азизе Алиеве
 • Язычы
 • 1983
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.