(+994 12) 493 30 77

Əziz Əliyev

Bu Elektron resursda Azərbaycanın dövlətçilik və elm tarixində özünəməxsus yeri olan Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin həyat və fəaliyyəti geniş şəkildə öz əksini tapmışdır.
Resursda materiallar 9 bölmədə qruplaşdırılıb. Azərbaycan və rus dillərində hazırlanan elektron nəşrin “Bioqrafiya” bölməsində Əziz Əliyev və onun ailə üzvləri barəsində qısa məlumat verilib. “Xronologiya” adlanan bölmədə isə ilk dəfə Əziz Əliyevin həm dövlət xadimi, həm də bir alim kimi istər Azərbaycanda, istərsə də Dağıstandakı həyat və fəaliyyətinin mühüm məqamları geniş işıqlandırılıb. “Əsərləri” adlanan bölmədə isə Əziz Əliyevin tibb sahəsində qələmə aldığı əsərlərin mətnləri ilk dəfə elektron formatda təqdim olunur.
“E-Kitablar” və “E-Məqalələr” bölməsində isə Əziz Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən ayrı-ayrı müəlliflərin tədqiqat əsərlərinin və məqalələrin elektron versiyaları yerləşdirilib. “Multimedia” bölməsində foto və video qalereya təqdim olunub.
Turan qılıncı
 • Məmmədov Cabbar Manaf oğlu
 • 2023
Akademik Zərifə xanım Əliyeva-95
 • Kərimov Kərəm Təbriz oğlu
 • Apostrof
 • 2018
Əziz Əliyev-120
 • Təbib
 • 2017
Azərbaycançılıq və vətənpərvərlik məfkurəsi
 • Mirzəzadə Reyhan
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2016
Азиз Алиев и Дагестан
 • Абдулатипов Рамазан
 • Дагестанский писатель
 • 2016
Əziz Əliyev: kataloq
 • Ziya
 • 2013
Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin 115 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın məcmuəsi
 • 2012
İrəvan məktəbləri
 • Zeynalov Əsgər Məmməd oğlu
 • Mütərcim
 • 2011
Эриванская интеллигенция
 • Зейналов Аскер Мамед оглы
 • Мутарджим
 • 2011
Azərbaycan 1941-1945-ci illər müharıbəsində: məqalələr toplusu
 • Elm
 • 2008
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.